Iman Kepada Qada dan Qadar

Kata Qada berasal dari bahasa Arab yang berarti hukum atau keputusan, arti yang lain adalah kehendak, sedangkan qada menurut istilah adalah kehendak atau iradat Allah terhadap sesuatu di Alam Azali (alam sebelum dunia diciptakan).
Adapun Qadar mengandung arti ukuran, ketentuan, atau kepastian. Menurut istilah, qadar adalah mengadakan sesuatu menurut qada dan cara tertentu yang diiradatkan oleh Allah swt.

Ciri-ciri beriman kepada Qada dan Qadar:
1. Selalu optimis dalam menghadapi cobaan,
2. Tidak sombong jika berhasil dan selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan,
3. Selalu sabar dan tawakal serta memohon pertolongan kepada Allah,
4. Berfikir maju dan dinamis dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat,
5. Bertambah iman dan takwanya kepada Allah.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Iman Kepada Qada dan Qadar"

Post a Comment