Arti surat Ali 'Imran ayat 47

"Dia (Maryam) berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun". Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia."
(Q.S Ali 'Imran [3]: 47)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Arti surat Ali 'Imran ayat 47"

Post a Comment