Home » , , » Arti surat Al-Baqarah ayat 30

Arti surat Al-Baqarah ayat 30

Written By Mujib Ridwan on Saturday, March 26, 2011 | 7:56 PM

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. "Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? "Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
(Q.S. Al-Baqarah: 30)

0 komentar:

Post a Comment

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus