Arti surat Al-Ahzab ayat 36

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka sungguh dia telah berbuat sesat, dengan kesesatan yang nyata."
(Q.S Al-Ahzab [33]: 36)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Arti surat Al-Ahzab ayat 36"

Post a Comment