Home » , , » Arti surat Al-Mujadilah ayat 11

Arti surat Al-Mujadilah ayat 11

Written By Mujib Ridwan on Friday, February 18, 2011 | 8:46 PM

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu" maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al-Mujadilah: 11)

0 komentar:

Post a Comment

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus