Home » , , » Arti surat Al-Baqarah ayat 177

Arti surat Al-Baqarah ayat 177

Written By Mujib Ridwan on Monday, February 21, 2011 | 7:51 PM

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu adalah suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, Ibnu sabil (musafir) dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya (budak), mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menempati janjinya ketika ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".
(Q.S. Al-Baqarah: 177)

0 komentar:

Post a Comment

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus