Home » , , » Arti surat Al-Baqarah ayat 136

Arti surat Al-Baqarah ayat 136

Written By Mujib Ridwan on Monday, February 21, 2011 | 8:51 PM

"Katakanlah (hai orang-orang yang beriman): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan 'Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".
(Q.S. Al-Baqarah: 136)

0 komentar:

Post a Comment

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus